November 8, 2010

Ojārs un Fredis

Ojārs ar takšu puiku Fredi (12 gadi) ir kaislīgi mednieki. Fredis vispār nāk no mednieku dzimtas, jo viņa vecāki arī bija dzinēji. Kā pēdējo lielāko zvēru no meža laukā Fredis dabūja brieža bulli ar novērtētiem sudraba ragiem. Pēc savas dabas Fredis ir mazliet lecīgs un kauslīgs, bet toties izcils mājas sargs.