October 4, 2010

Māris, Santa un Reja

Reja (~ 4 gadi) noteikti var ieņemt vienu no visspriganākā suņuka vietu projektā, jo ir ļoti kustīga un priecīgi rejoša suņu meitene, kas arī pie sava vārda ir tikusi pateicoties skaļajai balsij rejot. Pie Māra un Santas Reja ieradās no suņu patversmes vēl kā kucēns, kas toreiz bija visbailīgākais suņuks visā metienā, bet tagad no bailēm sen nav ne miņas.