September 24, 2010

Genrihs un Rūdolfs

Nē, nē, Rūdolfs nav ziemeļbriedis ar košo snīpi :), Rūdolfs ir  divgadīgs foksterjers, kas ir speciāli apmācīts, lai katru nedēļu dotos medībās un viņam pa spēkam ir bijis pat  no meža laukā dabūt meža cūku. Tāpat svešas nav pīles, alņi un stirnas.